Mae chwech parc a safle treftadaeth yn y Cymoedd i’w henwi fel y Pyrth Darganfod cyntaf, ac fe fyddant yn rhannu buddsoddiad gwerth £7 miliwn fel rhan o'r gwaith i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd a manteisio i’r eithaf ar dreftadaeth naturiol a diwylliannol gyfoethog yr ardal. Mae dau o'r rhain yng Nghwm Taf - Parc Cyfarthfa ym Merthyr a Pharc Gwledig Dyffryn Dâr yn Aberdâr.

I ddarganfod mwy cliciwch yma