Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg 2022

Ein Hasesiad Llesiant a chrynodebau

Mae ein Hasesiad Llesiant yn darparu darlun o lesiant yng Nghwm Taf Morgannwg yn 2022. Dyma’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant. Mae’r data a’r wybodaeth a gasglwyd wedi cael eu defnyddio ochr yn ochr â’r hyn y mae cymunedau lleol a phobl leol wedi’i ddweud wrthym am fywyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Rhagor o wybodaeth

Hoffem ddiolch o galon i bawb a fu’n rhan o’r gwaith asesu!

Byddwn yn defnyddio’r canfyddiadau o’n hasesiad i ddatblygu ein blaenoriaethau a Chynllun llesiant newydd. Gwiriwch y wefan yn gyson am newyddion a fydd yn egluro sut y gallwch fod yn rhan o hynny neu cysylltwch â ni:

CTMPSB@RCTCBC.GOV.UK