Posts From Mehefin, 2019

Swyddog Datblygu'r Parth Cymunedol

£23,398 per annum (pro rata) 21 awr yr wythnos – contract cyfnod penodol hyd at 31.03.20 Rydym yn edrych am swyddog datblygu cymunedol profiadol ac egnïol i fod yn rhan o Barth Cymunedol integredig Calon Las ym Merthyr Tudful. Bydd deiliad y... read more
 

Gwarchodwyr Cefn Gwlad

Hyfforddiant Rheoli Coedtir, Dydd Ian 27 Mehefin, 10:00 - 15:00
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt I reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful Cyfarfod wrth Cartrefi Cymoedd Merthyr, Gellideg, CF48 1HA. Mae’r lleoedd yn... read more
 

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019

Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr. Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin, mae mwy o wybodaeth ar ... read more