Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld ag ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful Cwm Taf.