Posts From Mai, 2018

Wythnos Gwirfoddolwyr a Gwnewch y Gwahaniaeth

Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin. Eleni, bydd cynllun newydd sbon sy'n ceisio cysylltu pobl sydd wedi ymddeol o'r sector cyhoeddus gyda sefydliadau sy'n chwilio am ymddiriedolwyr yn cael eu lansio ar draws ardal Cwm... read more
 

PACT yng Nghmw Taf

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yng Nghwm Taf Dyluniwyd Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yn gyntaf fel fforwm ymgysylltu â'r gymuned i nodi, deall a datrys y problemau a welodd trigolion lleol fel blaenoriaeth, a cheisio mynd i'r ... read more
 

Lansio Cynllun Llesiant Cwm Taf

Sefydliadau ledled Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn uno i lansio’r Cynllun Llesiant Cwm Taf cyntaf ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynllun pum mlynedd i ddatblygu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, rhoi dechrau gwell mewn bywyd... read more