Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yng Nghwm Taf
Dyluniwyd Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd (PACT) yn gyntaf fel fforwm ymgysylltu â'r gymuned i nodi, deall a datrys y problemau a welodd trigolion lleol fel blaenoriaeth, a cheisio mynd i'r afael â materion gan bawb sy'n gweithio gyda'i gilydd.
Y prif ymagwedd oedd 'cyfarfodydd PACT'. Mae'r cyfarfodydd hyn wedi bod yn rhedeg ers dros 10 mlynedd ac mae'r amser yn iawn i adolygu sut i ymgysylltu a phenderfynu ar flaenoriaethau lleol orau, a diweddaru ein cymunedau gyda chamau gweithredu.
Rydym yn gofyn am eich barn ar PACT, a'r ffordd orau o gyfathrebu a chydgysylltu wrth fynd ymlaen. Rydym am gael golwg teg o'ch cymuned ac rydym am glywed gan gymaint o wahanol bobl â phosibl i ddarganfod beth sy'n bwysig i chi.
Drwy ymateb i'r arolwg hwn byddwch yn helpu i nodi a phennu'r blaenoriaethau hirdymor ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'n cymunedau ar draws ardal Cwm Taf - Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.
Arolwg byr yw hwn a ni ddylai gymryd mwy na 10 munud. Defnyddir y data a gesglir i newid a gwella trefniadau PACT. Byddwn yn dadansoddi canlyniadau fel rhan o'n hymgysylltiad parhaus â'n cymunedau a gwneud y canfyddiadau yn hysbys.
Bydd yr arolwg hwn yn cau ar 29 Mehefin. I gymryd rhan, cliciwch  yma