Mae Prifysgol Caerdydd yn recriwtio pobl 60-74 oed, sydd wedi cymryd rhan yn flaenorol mewn sgrinio coluddyn, i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws. Mae hyn ar gyfer astudiaeth sy'n datblygu gwybodaeth sy'n disgrifio'r manteision a'r risgiau o gymryd aspirin i atal canser y coluddyn. Bydd y grwpiau ffocws yn ein helpu i benderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys, a sut i'w chyflwyno. Nid oes angen unrhyw wybodaeth am aspirin.
Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am gymryd rhan yn y grŵp ffocws.  Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech ymateb erbyn 16 Tachwedd 2018.
Diolch.

Lenira Ferreira Semedo

ferreirasemedol@cardiff.ac.uk

02920 687603