Mae negeseuon a chyfathrebu iechyd cyhoeddus yn chwarae rhan allweddol wrth hysbysu'r cyhoedd o sut i reoli risgiau ac atal trosglwyddo yn ystod pandemigau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys derbyn a derbyn brechlyn.

Pwrpas yr arolwg hwn yw archwilio canfyddiadau profion COVID-19 a derbyniad imiwneiddio ledled Cymru ymhlith gwahanol grwpiau poblogaeth. Er mwyn ein helpu i lunio'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu, mae barn y rhai sy'n byw, a / neu'n gweithio yng Nghymru yn bwysig iawn i ni.

I gymryd rhan, cliciwch yma