Posts From Medi, 2020

Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru. Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a... read more
 

Diolch am gamau gwell yn erbyn Coronavirus

Cynnydd mewn achosion Coronavirus Yn dilyn y camau ychwanegol gan iechyd y cyhoedd yn awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i gyfyngu lledaeniad Coronavirus, mae’r asiantaethau sy’n gyfrifol am reoli’r cynnydd mewn achosion wedi... read more