Posts From Awst, 2019

Mae FareShareCymru’n dod i RhCT

Mae FareShareCymru’n dod i RhCT ac yn awyddus i glywed gan sefydliadau dielw sy'n defnyddio bwyd er budd y bobl yn eu cymunedau. Ynglŷn â FareShare Cymru: Ein gweledigaeth ydy Cymru lle dydyn ni ddim yn gwastraffu bwyd da. Cymru lle mae cyn... read more
 

Cyfle swydd: Taclo Unigrwydd ac Arwahanrwydd

SWYDDOG DATBLYGU – TACLO UNIGRWYDD AC ARWAHANRWYDD £23,398 - £28,485 y flwyddyn 37 awr yr wythnos Byddwch yn cydweithio â chymunedau, y trydydd sector a sefydliadau statudol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ym Merthyr Tudful... read more